Potrebujete vymaľovať byt? Rekonštruujete starú historickú budovu? Hľadáte šikovných maliarov či reštaurátorov? Podporou maliarskeho remesla a zvýšením atraktívnosti tejto významnej profesie sa zaoberá aj 23 partnerov z 13 krajín Európy, ktorí spolu so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a prípravy finišujú na realizácii medzinárodneho projektu PSA – Akadémia maliarskych zručností.

Jeho cieľom je zatraktívniť maliarske remeslo medzi mladými ľuďmi v Európe a prostredníctvom spolupráce pedagógov, majstrov odbornej výchovy a profesionálov z praxe prispieť k zvýšeniu kvality odbornej prípravy a výkonu tohto povolania.

Súčasťou valného zhromaždenia Cechu maliarov Slovenska, ktorého spoluorganizátorom bol ŠIOV, bola prezentácia projektu a jeho aktivít prítomným členom z celého Slovenska. Jedným z množstva zaujímavých podujatí bol aj workshop „Zážitkový deň: AR a VR v praktickém výcviku malířskeho remesla“, ktorý pre žiakov a učiteľov organizoval český partner Strední škola stavební a strojní Teplice . Účastníci mali možnosť prakticky otestovať využitie digitálnych technológií v odbornej príprave maliarov. Veľký potenciál sa skrýva v okuliaroch pre virtuálnu realitu, ktoré predstavujú ideálny nástroj pri vzdelávaní v BOZP, pri vymeriavaní miestností alebo precvičovaní obsluhy technických zariadení či bezodpadovom trénovaní miešania farieb.

OZS - remeselná komora pre malých podnikateľov v Slovinsku zase zorganizovala pilotný kurz určený žiakom, mladým profesionálom a budúcim maliarom zo Slovinska, Maďarska a Rakúska, na ktorom mali možnosť oboznámiť sa s modernou technológiou imitácie dreva a mramoru a získať medzinárodný PSA certifikát o absolvovaní kurzu.

Ak Vás zaujímajú bližšie informácie o projekte, kliknite na stránku ŠIOVu tu alebo na stránku projektu tu .