Dozorná rada

Rastislav Trajda

Družstevná 4
900 01 Modra

0911 153 890

Dozorná rada:

Ing. Peter Kubaš, CEO

Schuller. Eh'klar s.r.o.
prevádzka Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava

+421 905 147 258

Dozorná rada:

Andrej Žúrek Bc.

Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice

+421 905 513 120