Cech maliarov Slovenska  vznikol v roku 2000 ako dobrovoľné  profesijné združenie živnostníkov- maliarov, maliarskych spoločností, špecializovaných maliarskych predajní, medzi ktorých patria odborníci s dlhoročnou praxou. Členmi CEMAS sú aj Stredné odborné školy zo všetkých krajov Slovenska. Od roku 2019 je náš generálny partner spoločnosť Chemolak a.s.

  V rámci svojej činnosti Cech maliarov hlavne:

  • zastupuje, presadzuje záujmy, háji práva a požiadavky svojich členov
  • podporuje výmenu skúseností, zabezpečuje poradenskú činnosť
  • prispieva k zvýšeniu kvality remesla ako takého
  • účinne spolupracuje so Slovenským živnostenským zväzom
  • pomáha prispievať k zvýšeniu vlastnej konkurencieschopnosti členov v podmienkach
   slovenského aj spoločného európskeho trhu.

  Prečo sa stať členom v Cechu maliarov Slovenska?

  • bezplatne technické školenia
  • výmena vedomosti a poradenstvo z praxe
  • pomoc pri riešení problémov či výpomoc na zákazkách
  • zahraničné školenia
  • návšteva výstav v zahraničí
  • charitatívne akcie
  • bezplatná reklama
  • bezplatná účasť v stánku cechu maliarov na výstavách
  • neformálne stretnutie s rodinami
  • množstvo kontaktov (organizácie, firmy)
  • možnosť výhodných nákupov náterových hmôt a náradia u vybraných predajcov

  Koľko stojí členstvo?

  ŽivnostníkVýška členského150€/rok
  Firmy s.r.o.Výška členského250€/rok
  ŠpecializovanépredajneVýška členského300€/rok
  Obchodné spoločnostiVýška členského1 600€/rok
  Stredné odborné školyVýška členského60€/rok
  Dôchodcovia Výška členského100€/rok