Aktuality | Školenia, kurzy, podujatia

03.-04.12.2022 | Stretnutie s otcom Petrom vo Vikartovciach

Vážení členovia,

Dňa 3 a 4.12.2022 sa uskutočni neformálne stretnutie s našim predstaveným otcom Petrom Pitoniakom, na ktoré Vás všetkých srdečne…

Read more

Remeselné CECHY

Sme členmi

Média / spravodajstvo

Spolupráca so školami

Sv. Lukáš - patrón maliarov