• Postupy podľa dlhoročnej tradície odborníkov v odbore
 • Zapojenie sa do spolupráce s ostatnými cechmi na Slovensku i v zahraničí
 • Propagácia členov CEMAS širokej verejnosti
 • Informovanie a vzdelávanie členov CEMAS
 • Organizovanie odborných prezentácií firiem a workshopov v maliarskych profesiách
 • Propagácia CEMAS a jeho členov na stavebných veľtrhoch doma aj v zahraničí (Veľtrh CONECO-RACIOENERGIA-VODA v BA, Výstava DOMEXPO-GARDENIA v NR, AUSTRO-FARBE Wieselburg v Rakúsku, COLOR HUNGARY v Maďarsku, Stavebný veľtrh Brno v Českej republike a pod.)
 • Poradenská činnosť pre verejnosť
 • Poradenská činnosť členmi CEMAS a medzi zahraničnými partnermi
 • Organizovanie súťaží žiakov SOŠ v maliarskych profesiách na národnej a medzinárodnej úrovni
 • Organizovanie/zúčastňovanie sa rekvalifikačných kurzov pre členov CEMAS (PROFI DAY a pod.)
 • Informovanie členov CEMAS a ostatnej verejnosti online (newsletter, sociálne siete a pod.)
 • Riadne členstvo v Európskom maliarskom združení UNIEP Brusel
 • Riešenie oprávnených záujmov členov CEMAS voči orgánom štátnej správy
 • Práca v komisiách pre prijímanie nových maliarskych noriem (Slovenský živnostenský zväz, Slovenská živnostenská komora, Stavebná komora Slovenskej republiky)
 • Spolupráca na tvorbe cien maliarskych prác
 • Spolupráca s umelcami (umeleckí maliari, sprejeri a pod.)
 • Práca na projektoch na vytvorenie kvalitného podnikateľského prostredia v SR
 • Podpora výučby maliarskych profesií na SOŠ
 • Organizovanie spoločenských a voľných aktivít pre členov CEMAS (neformálne stretnutie maliarov, súťaž v rámci charitatívnej akcie v Slovinsku, varenie gulášu a pod.) 
 • Organizovanie Charitatívnej akcie Cechu maliarov Slovenska