Kontaktné informácie

Stredná odborná škola stavebná- Építészeti Szakközépiskola

Nitrianska cesta 61
940 01 Nové Zámky

Fakturačné údaje

Cech maliarov Slovenska

Nitrianska cesta 61
940 01 Nové Zámky

IČO: 36110892
DIČ: 2021653513
IBAN: SK03 7500 0000 0002 0274 1923
  Bankové spojenie ČSOB

Podľa štatistického úradu SR: 94120 Činnosť profesijných členských organizácií

Prezident Cech maliarov Slovenska

Ladislav Konkoly

+421 905 238 564

Tajomník/ sekretariát:

Bc. Vladimír Bolík

+421 917 728 083

Krajský cechmajster (Nitriansky kraj)

Ladislav Konkoly

Pozba
941 51 Pozba

+421 905 238 564

Krajský cechmajster (Rožňava)

Rišpán Milan, RV,

Marikovského 43
048 01 Rožňava

+421 905 91 57 06

Krajský cechmajster (Piešťany)

Jozef Prištic - Maliarstvo PN

Valova 32
921 01 Piešťany

+421 908 80 80 71

Krajský cechmajster (Žilinsky, Prešovsky a Košicky kraj)

Vladimír Fačko ml.

Pokrývač
026 01 Pokrývač

+421 905 57 89 98

Krajský cechmajster (Banskobystricky kraj)

Pavel Pechovský - MALPEX

Senohrad č. 46
962 43 Senohrad

+421 903 54 36 50

Krajský cechmajster (Trenčiansky kraj)

Milan Hrančík

Ul. Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov

+421 907 71 42 69

Kontaktný formulár

Kontaktny formular

Left
Right
Bottom
Sub-bottom