Cech maliarov Slovenska/ CEMAS vznikol v roku 2000 ako dobrovoľné  profesijné združenie živnostníkov- maliarov, maliarskych spoločností, maliarskych predajní, medzi ktorých patria odborníci s dlhoročnou praxou. Členmi CEMAS sú aj Stredné odborné školy zo všetkých krajov Slovenska. Prvým cechmajstrom CEMAS sa stal PaedDr. Ján Kluch, zástupcom bol  Štefan Kecko a tajomníkom Ing. Jozef Papp. Po čase nastali vo vedení zmeny. Cechmajstrom sa od r. 2010 stal Ladislav Konkoly a post zástupcu cechmajstra dostal Štefan Ballek. Tajomníkom bol do r. 2015 Ing. Vladimír Magula, ktorého nahradila Ing. Angelika Kulmon.

Cieľom CEMAS je zastupovať, presadzovať záujmy, hájiť práva a požiadavky svojich členov, podporovať výmenu skúseností, zabezpečovať poradenskú činnosť, iniciovať novelizáciu noriem a právnych predpisov pre posilnenie postavenia remesla, v spolupráci so štátnymi orgánmi posudzovať koncepciu výchovy žiakov a pod. 

Povinnosťou CEMAS je informovať zákazníka o kvalite prác svojho člena a zvýšiť informovanosť o aktivitách cechu a jeho členoch v povedomí laickej i odbornej verejnosti.

Záruka profesionálnej kvality členov CEMAS: Členovia CEMAS s vlastníctvom Certifikátu CEMAS a známky kvality/ loga CEMAS sú zárukou odbornosti a kvality vykonaných prác v maliarstve. Zásadou členov CEMAS je slušne a čestne sa správať v podnikaní a profesijná zdatnosť. CEMAS má celoslovenskú i zahraničnú pôsobnosť a od r. 2014 je členom medzinárodného združenia UNIEP v Bruseli, kde sa spoločne so zahraničnými partnermi zapája do medzinárodných rozvojových projektov, ako ne napr. Leonardo da Vinci, alebo Erasmus+.

Kancelária CEMAS sídli v Nových Zámkoch, kontaktovať nás môžete na uvedenom tel. čísle alebo napísať na e-mail: info@cechmaliarov.sk .