Spolupráca: členovia CEMAS a dizajnérka Silvia Brna, Bratislava