Spojená škola

Spojená škola

Kremnička 10
974 05 Banská Bystrica

+ 421 (48) 410 22 75

https://stavebnabb.edupage.org/

Stredná odborná škola

Stredná odborná škola

Ivánska cesta 21
821 04 Bratislava
Súkromná stredná odborná škola

Súkromná stredná odborná škola

Exnárova 20
826 01 Bratislava
Stredná odborná škola

Stredná odborná škola

Nábrežie mládeže 1
950 28 Nitra
Stredná odborná škola

Stredná odborná škola

ul. sv. Michala 36
934 01 Levice
Stredná odborná škola technická

Stredná odborná škola technická

Műszaki Szakközépiskola
Bratislavská cesta č. 10
945 25 Komárno

+421 35 7740868

Stredná odborná škola stavebná

Stredná odborná škola stavebná

Építészeti Szakközépiskola
Nitrianska cesta 61
94001 Nové Zámky

0918 360 779, 035 6 401 083

Stredná odborná škola

Stredná odborná škola

ul. Slovenských partizánov
017 01 Považská Bystrica
Odborné učilište internátne

Odborné učilište internátne

Švermova 1
976 46 Valaská
Spojená škola

Spojená škola

Kremnička 10
974 05 Banská Bystrica
Stredná odborná škola technická

Stredná odborná škola technická

Kukučínova 23
040 01 Košice

+421 55 6228031, +421 55 6228032