Ladislav Konkoly

Ladislav Konkoly

CEMAS: Cechmajster
COLOR DECOR spol. s.r.o.
Pozba 209
941 41 Pozba

+421 905 238 564

Vladimír Bolík

Vladimír Bolík

CEMAS: Tajomník, člen dozornej rady
Schuller Eh' klar s.r.o. Slovak republic
Trnavská 66, 821 01 Bratislava
Branch: Stará Vajnorská 37,
831 04 Bratislava

+421 917 728 083

Bc. Michal Gazsó

Bc. Michal Gazsó

CEMAS: zástupca Cechmajstra
dôchodca

+421 911 720 655

Ing. Peter Kubaš

Ing. Peter Kubaš

CEMAS: Člen predstavenstva
Schuller Eh'klar s.r.o Slovak republic, Frieb, s.r.o.
Trnavská 66, 821 01 Bratislava
Branch: Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava

+421 2 44450472

Milan Hrančík

Milan Hrančík

CEMAS: Člen predstavenstva
UNI-STAVEBNÁ ÚDRŽBA, s.r.o
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov

+421 907 714 269

Ing. Štefan Száraz

Ing. Štefan Száraz

CEMAS: Člen predstavenstva
Stredná odborná škola stavebná-
- Építészeti Szakközépiskola
Nitrianska cesta 61
940 01 Nové Zámky

421 905 503 142