Bratislavský kraj

  • Stredná odborná škola

    Ivánska cesta 21
    821 04 Bratislava
  • Súkromná stredná odborná škola

    Exnárova 20
    826 01 Bratislava