Predstavenstvo

 • Ladislav Konkoly

  CEMAS: Cechmajster

  COLOR DECOR spol. s.r.o.
  Pozba 209
  941 41 Pozba
  tel.: +421 905/238 564
  email: cechmajster@cechmaliarov.sk
 • Bc. Michal Gazsó

  CEMAS: zástupca Cechmajstra

  Maliar- živnostník

  tel.: +421 911/720 655
  email: info@cechmaliarov.sk
 • Ing. Peter Kubaš

  CEMAS: Člen predstavenstva

  Schuller Eh'klar s.r.o Slovak republic
  Frieb, s.r.o.
  Trnavská 66, 821 01 Bratislava
  Branch: Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
  tel.: +421 2/44450472
  email: Kubas@frieb.sk
 • Milan Hrančík

  CEMAS: Člen predstavenstva

  UNI-STAVEBNÁ ÚDRŽBA, s.r.o
  Terézie Vansovej 1054
  020 01 Púchov
  tel.: +421 907/714 269
  email: uni@unipuchov.sk
 • Ing. Štefan Száraz

  CEMAS: Člen predstavenstva

  Stredná odborná škola stavebná-
  - Építészeti Szakközépiskola
  Nitrianska cesta 61
  940 01 Nové Zámky
  tel.: +421 905/503 142
  email: szaraz@centrum.sk
 • Vladimír Bolík

  CEMAS: Tajomník, člen dozornej rady

  Schuller Eh' klar s.r.o. Slovak republic
  Trnavská 66, 821 01 Bratislava
  Branch: Stará Vajnorská 37,
  831 04 Bratislava
  tel.: +421 917/728 083
  email: info@cechmaliarov.sk