03.-04.12.2022 | Stretnutie s otcom Petrom vo Vikartovciach

Vážení členovia,

Dňa 3 a 4.12.2022 sa uskutočni neformálne stretnutie s našim predstaveným otcom Petrom Pitoniakom, na ktoré Vás všetkých srdečne pozývame. 

Program a príjazd do Vikartoviec:

Sobota 3.12.2022
Príchod do Liptovskej Tepličky. Zjazd z D1 na Štrbu, v Štrbe odbočiť na Šuňavu, v Šuňave na Liptovskú Tepličku. Po príjazde do Liptovskej Tepličky po 100 metroch odbočiť doľava asi po 400m odbočiť doprava dole pod cestu, tam je Vikartovský mlyn. Ubytovať sa. Dobrovoľne, ak baby chcú o 18,00 hod. svätá omša pre farnosť vo Vikartovciach. Cestou 6 km ďalej od odbočky na Vikartovský mlyn. Kostol je vidieť, trafíte. O 19,00 hod. večera na Vikartovskom mlyne. Oficiálny program si urobte, neoficiálny - pivo sa tam čapuje. 

Nedeľa 4.12.2022
Raňajky, odchod do Vikartoviec so zástavou, štólou, plná paráda. Čítajú čítania z Vašej - našej partie, nie z Vikartoviec. Svätá omša o 10.30 hod. Po skončení omše zvedavým ukážem faru a obedujeme vo Vikartovskom mlyne. Poobede odjazd domov každý podľa osobného uváženia. 

Back