08.-10.07.2021 | Valné zhromaždenie, Workshop spoločností

POZVÁNKA na valne zhromaždenie a neformálne stretnutie maliarov a ich rodín

                                   Vážený člen (členovia) Cechu maliarov Slovenska,

Týmto Vás srdečne pozývame na tohtoročné Valné zhromaždenie a workshop, ktoré sa uskutoční 8- 10.7.2022 na Podhájskej v Penzióne Vodník 3. Valné zhromaždenie je určené pre všetkých členovCechu maliarov Slovenska.  .

08.07.2022, piatok

10.00 začiatok valného zhromaždenia

Program:

 1. Otvorenie valného zhromaždenia
 2. Procedurálne úkony
 • Uznášaniaschopnosť zasadania
 • Určenie zapisovateľa zápisnice
 • Voľba overovateľa zápisnice
 1. Schválenie programu zasadania
 2. Vyhodnotenie roku 2021
 3. Schválenie hospodárskeho výsledku a rozbor účtovníctva 2021
 4. Program 2022
 5. Schválenie programu 2022
 6. Rôzne
 • Krajskí cechmajstri (stav v regiónoch)

Od 18.00 Večera a posedenie pri hudbe

09.07.2022, sobota

10.00 začiatok workshop propagácia maliarskeho remesla za účasti pozvaných spoločností spojená s praktickými ukážkami.

12.-12.30 Obed

14.00 Ukončenie časti programu Workshop

Voľnočasové aktivity: súťaž na rebríku, wellness Podhájska, pre deti budú mať k dispozícií tvorivé dielne.

10.07. 2022, nedeľa

8.00 raňajky

10-12 Súťaž na rebríkoch a vyhodnotenie

Back