15.06.2022 | IonitColor & IonitSystems - SOŠ Krásno n. Kysucou

IonitColor & IonitSystems

Odborné školenie pre maliarov

V spolupráci s Cechom maliarov Slovenska (CEMAS) sme navrhli koncept odborných školení pre maliarov/sadrokartonistov, ktoré sa uskutočnia v spolupráci a s podporou CEMAS-u

Cieľ: Odprezentovať tému IonitColor a Ionit Systems novej cieľovej skupine maliari/sadrokartonisti a získať nových spracovateľov - Ionit expertov.

Organizácia: školenia sú navrhnuté regionálne – v priestoroch stredných odborných škôl (bývalé SOU), kde má CEMAS aj Baumit, vybudované dobré kontakty:

 

Termíny:

Stred:      8.6. 2022, štvrtok – SOŠ Kremnička (BB)
Východ:   9.6. 2022, streda  – SOŠ Košice
Sever:    15.6. 2022, streda – SOŠ Krásno n. Kysucou
Západ:    16.6. 2022, utorok - SOŠ Nitra

Počet os: cca 15 os./školenie + 5 os./Baumit

 

Rámcový program:

Čas                              Téma                                                 

 9,30 - 11,00                IonitColor & IonitSystems – teória               
11,00 - 11,45              Praktické ukážky
11,45 - 12,15              Kvíz Ionit + odovzdanie ceny
12,15 - 12,30              Odovzdanie certifikátov Ionit expert
12,30                           Občerstvenie

Účasť za Baumit: OBM, AT, PM, TSE, ADM podľa záujmu

Personálne zabezpečenie:

SOŠ Kremnička (BB)      |  8.6.2022  |  TSE+JPO  |  M. Zubák                    | MSTE
SOŠ Košice                    |  9.6.2022  |  TSE+JPO  |  P.Žec,S. Janoščák      | JVA
SOŠ Krásno n. Kysucou | 15.6.2022 |  TSE+JPO  | M.Capek,P.Rosinský   | MSTE
SOŠ Nitra                       | 16.6.2022  |  TSE+JPO  |  K.Bajnovič,H.Kozický | MPE

Úlohy:                                                                                                                      Kto:

Termíny a kontakty na SOŠ                                                                           VBO
Príprava priestorov pre praktické ukážky                                                     SOŠ                
Praktické ukážky                                                                                            AT/Baumit
Podklady na školenie                                                                                    TSE/JPO
Reklama/roll-up, bloky, perá + 4x ceny do kvízu                                          DCA
Produkty pre ukážky: IonitColor, IonitFino, IonitFinish                                AT/objedna TSE
Občerstvenie                                                                                                 DCA

Vybavenie AT:

 • Montérky IonitExpert
 • Tričko Ionit
 • Materiály Baumit:
  •  1 vedro 14 l IonitColor, biela 0010 Whitney + 1 vedro 5l, 0187 Grace
  • 1 vr. IonitFino, 1 bal. IonitFinish
  • 1 prázdne vedro (na miešanie stierky)
 • 2x predvádzaciu stenu pripraví príslušné SOŠ (vid nákres)
 • Náradie: 1x maliarsky valec + rúčka (dodá fa Schuller ako promo každému AT), zabezpečte si aj menší valec na farebný Ionit
 • Náradie na ukážky – nerezové hladítko, špachtľa, el. miešadlo
 • Páska + fólia na prekrytie podlahy pri predvádzaní + sklotextilná páska na sadrokartón

Kontaktné osoby v SOŠ:

Spracoval: T. Sepp

12.5.2022

Back