Sv. Lukáš- patrón maliarov 

Sme členmi UNIEP-u

Workshop Nitra 2019