Sv. Lukáš- patrón maliarov 

Sme členmi UNIEP-u

Neformálneho stretnutia maliarov v Podhájskej 2018