UNIEP Policy Day Brusel

Dňa 14-ho novembra sme sa zúčastnili na konferencii UNIEP-u v Bruseli, kde sme reprezentovali CECH maliarov Slovenska. Tu sme boli oboznámení s fungovaním UNIEP-u, ako medzinárodného združenia maliarov v Brusseli. Zaoberali sme sa zvlášť s odbornou kvalifikáciou a výchovou budúcich remeselníkov- maliarov a hovorilo sa aj o zavedení duálneho systému vyučovania na školách tam, kde tento systém zatial ešte nefunguje. Dôležitým bodom boli aj materiály, ktoré sa dnes používajú, presnejšie ich nepriaznivé účinky na naše zdravie a na vplyv životného prostredia. Zdôrazňovali sa ekologické materiály a ich čo najrýchlejšie zavedenie do praxe.