Školenie a praktické ukážky betónových stierok ARDEX

Vyhláseniedelegáto v Snemu Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ)

Veľtrh Farbe, správa z Mníchova

Prezentačný deň a školenie v Poprade- zhrnutie

Dokumenty Cech maliarov Slovenska

Cech maliarov Slovenska bol ustanovený dňa 15.12.2000.