Exkurzia a medzinárodná súťaž maliarov v Slovinsku

Od 25. do 29. novembra 2015 sa pre našich členov zorganizovala exkurzia v Slovinsku. 1. dni si naši členovia prešli Ljubljanu, potom Murskú Sobotu a okolie. V rámci tejto exkurzie naši členovia- maliari mali možnosť súťažiť s členmi partnerského Cechu zo Slovinska. Zo zahraničných partnerov súťažilo 29 členov, a to z 5 krajín. Spolu sa súťaže zúčastnilo 101 členov. Maliari mali za úkol vymaľovať priestory nemocnice v Murskej Sobote. Bola to dobročinná akcia, ktorú každoročne zorganizujú naši slovinskí partneri. Posledný deň sa konal menší výlet v okolí Murskej Soboty, kde si členovia mohli vychutnať tradičné domáce produkty, pozrieť si okolie a funkčné remeselné činnosti domácich. Ďakujeme členom za účasť a pozitívne ohlasy.

Fotky z exkurzie nájdete vo Fotogalérii a video zo súťaže našich maliarov na uvedenom linku: 4d.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174373928 (pozrite si od 7:55 do 10:00).      

Ukončenie projektu Leonardo da Vinci- Bulletin

Novinky od spoločnosti Ciret SK: školenie techník v Bratislave 2015

Správa z workshopu SŽZ v Bratislave

Produktové školenie pre CEMAS 2015

Valné Zhromaždenie Paríž

Bulletin- UNIEP

Rozšírenie aktivít a noví členovia