Coneco 2018 - Hala A1/stánok 320

Ďakujeme všetkým, ktorý nás prišli podporiť počas výstavy Coneco 2018. Ďakujeme aj školám, ktoré došli na súťaž maliarov dňa 12.4. 2018.

Coneco/Racioenergia/Voda 2018

Cech maliarov si Vás dovoľuje pozvať na Coneco 2018, nájdete nás v hale A1/stánok 320.
Všetci ste srdečne vítaní.

Valné Zhromaždenie 2018 - program

POZVÁNKA

Vážený člen (členovia) Cechu maliarov Slovenska,

Týmto Vás srdečne pozývame na tohtoročné valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 16.3.2018 v Nových Zámkoch. Valné zhromaždenie je určené pre všetkých členov/ aj nečlenov Cechu maliarov Slovenska.

16.3.2018, piatok

9.30 začiatok valného zhromaždenia

Program:

 1. Otvorenie valného zhromaždenia
 2. Hodnotenie aktivít z r. 2017
 3. Schválenie hospodárskeho výsledku za rok 2017
 4. Hodnotenie členskej základne Cechu maliarov Slovenska
 5. Voľba nového tajomníka
 6. Program na Coneco 2018/ súťaž maliarov
 7. Schválenie nových aktivít/ fungovanie organizácie v r. 2018:
  • zavedenie členských kariet
  • príprava charitatívnej akcie
  • užšia spolupráca so SOŠ na Slovensku
  • noví členovia a spoločnosti
  • komunikácia s členmi, rozšírenie členskej základne
  • príprava praktických školení, termíny
 8. Schválenie ročného plánu aktivít na rok 2018
 9. Návrh novej organizačnej štruktúry cechu na rok 2019
 10. ŠIOV – duálne vzdelávanie
 11. Rôzne
 12. Záver

Koniec cca o 15:00 hod.

Srdečne Vás očakávame!

S pozdravom

Vladimír Bolík
Tajomník Cechu maliarov Slovenska

Neformálne stretnutie Cechu maliarov Slovenska /2017

Ďakujeme členom za účasť na tohtoročnom Neformálnom stretnutí Cechu maliarov Slovenska v Slovenskom raji! Sme radi, že môžeme s Vami spolupracovať!

Ďakujeme za účasť na školení od firmy Keimfarben- zhrnutie

Vítame nových členov- rok 2017!

Vážení členovia, 

informujeme Vás, že od r. 2017 sa k nám pridali:

- spoločnosť Stachema Bratislava, a.s.

- spoločnosť KEIMFARBEN, s.r.o.

- umelec, sprejer Igor Fekete

Vítame nových člena v Cechu maliarov Slovenska!

PROGRAM na rok 2017

Stanovy platné od 2.7.2016 na roky 2016- 2017